„TO LUDZIE, NIE ZASOBY,

DECYDUJĄ O SUKCESIE FIRMY.” Jan Mioduski – Prezes Zarządu

MISJA

NASZA MISJA

Dostarczać na czas naszym klientom usługi i produkty najwyższej jakości – tworzymy solidną markę – dobre i polskie

NASZA DEWIZA

„To ludzie, nie zasoby, decydują o sukcesie firmy” /motto Jana Mioduskiego – Prezesa Zarządu/ dlatego dbamy o wszechstronny rozwój pracowników, stosujemy nowoczesne metody zarządzania i innowacje.

Dzisiaj Grupa Kapitałowa „„Techno-Service” S.A. to:

100 % polski kapitał i Grupa Biznesowa, składająca się z samodzielnych zakładów produkcyjnych i usługowych oraz spółek z udziałem Techno-Service S.A.

1 000 pracowników etatowych, ponad 10 000 pracowników czasowych

własny majątek oraz nowoczesna infrastruktura

profesjonalne biura B+R, wdrożone, wsparte informatyką, nowoczesne systemy zarządzania

wieloletnie i sprawdzone relacje z Politechniką Gdańską, profesjonalne zaplecze i możliwości wielokierunkowego działania – centrala, biura R&D, zakłady produkcyjne w Gdańsku

renomowany producent urządzeń elektronicznych zajmujący od kilkudziesięciu lat czołowe miejsce na rynku w tej branży w naszym kraju oraz ugruntowanej pozycji nie tylko na rynku europejskim

solidny, elastyczny i przewidywalny partner stosujący nowoczesne metody zarządzania

wdrożony jednolity system jakości oparty o procesowe zarządzanie: „Quality, no other way”, co oznacza: dostawę na czas, jakość profesjonalisty, ceny pod wspólną kontrolą, kompetentną i właściwie zmotywowaną załogę

ciągłe doskonalenie jakości usług i produktów oraz budowanie trwałych i transparentnych relacji biznesowych z klientami – zarządzanie oparte o model biznesowy „Win-Win”

jakość i innowacyjność usług wielokrotnie nagradzana w prestiżowych konkursach, w tym:

Nominacja i Godło „Teraz Polska”

Gazele Biznesu– kilkunastokrotny laureat

Przejrzysta Firma – Laureat

Lider Jakości (Pomorski i Krajowy)

Krajowy lider Innowacji i Rozwoju (Pomorski i Krajowy)

ZARZĄD

Ryszard Markowski

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wydziału Elektrycznego
Politechniki Gdańskiej.
Funkcję Wiceprezesa Zarządu
Techno-Service S.A. pełni od 1992 roku.

Jan Mioduski

Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Elektroniki
Politechniki Gdańskiej.
Funkcję Prezesa Zarządu
Techno-Service S.A. pełni od 1992 roku.

Andrzej Wałachowski

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wydziału Elektroniki
Politechniki Gdańskiej.
Funkcję Wiceprezesa Zarządu
Techno-Service S.A. pełni od 1994 roku.

GŁÓWNE ZASOBY GRUPY

27 000 m2 własnych gruntów w Gdańsku

10 000 m2 nowoczesnych powierzchni produkcyjnych

2 000 m2 współcześnie wyposażonych powierzchni biurowych

Własne akredytowane laboratorium ochrony środowiska

INTRANET – własne DATA CENTER, szerokopasmowy dostęp

Certyfikaty:
– ISO 9001:2015 ISO 14001:2015
– Akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 481

Dopuszczenia branżowe m.in. do rynków europejskich, USA i Kanady

HISTORIA

Krótka historia Grupy:

 • Ponad 55 lat temu w 1960 roku w oparciu o studentów Politechniki Gdańskiej powstaje Studencka Spółdzielnia Pracy „Techno-Service”, integrująca całe trójmiejskie środowisko akademickie. Potencjał intelektualny i zapał do pracy studentów zarówno różnych uczelni, jak i wszystkich kierunków studiów, był największym atutem Spółdzielni w relacjach z klientami.
  Od początku swego istnienia Spółdzielnia, oprócz wykonywania prostych prac, sukcesywnie wprowadzała do zakresu swej działalności usługi specjalistyczne. Były one wykonywane przez studentów Politechniki Gdańskiej i innych trójmiejskich uczelni.
 • W 1991 r. w otoczeniu SSP „Techno-Service” z zamiarem rozwoju usług specjalistycznych wyodrębnia się spółka prawa handlowego Techno-Service S.A., która kilkanaście lat później zaczęła tworzyć na bazie wyspecjalizowanych zakładów własnych bądź innowacyjnych projektów, spółki córki – tworzą one dzisiaj Grupę Kapitałową Techno-Service S.A.
 • Studencka Spółdzielnia Pracy „Techno-Service” realizuje odrębną ścieżkę działalności w obszarze swoich usług tradycyjnych (głównie stoczniowych) i w odpowiednio dostosowanej formie organizacyjnej funkcjonuje z powodzeniem do dzisiaj.
 • Historia Techno-Service S.A. to ciągły rozwój – nadążamy za światem – od produkcji prostych obwodów drukowanych i ręcznego montażu elektronicznego do współczesnego świata wysoce zaawansowanych technologii, know-how oraz innowacji. Mamy za sobą sukces 25 lat samodzielnego rozwoju w warunkach gospodarki rynkowej, skutecznie konkurujemy na rynku europejskim i globalnym.
 • Realizujemy strategię rozwoju opartą o nowoczesne zarządzanie i innowacje. Efektywnie współpracujemy ze światem nauki – mamy za sobą realizację wspólnych projektów od pomysłu do komercjalizacji.
 • Firma dba o ustawiczne kształcenie swoich pracowników, umożliwia realizację własnych scenariuszy rozwoju zawodowego – wychowała wielu samodzielnych liderów z powodzeniem prowadzących własne biznesy.
 • 1992 r.

  Funkcjonują pierwsze zakłady, działające w obszarze nowych technologii, w tym istniejące do dzisiaj TS PCB (działający wówczas pod nazwą Zakład Wytwarzania Obwodów Drukowanych) oraz Pracownia Ochrony Środowiska

 • 1994 r.

  Powstanie Zakładu Montażu Elektronicznego.

 • 1998 r.

  Przeniesienie części produkcyjnej Zakładu Wytwarzania Obwodów Drukowanych z pomieszczeń zlokalizowanych przy ulicy Leczkowa do odpowiednio zmodernizowanych budynków przy ulicy Benzynowej.

 • 2002 r.

  Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ‒ Techno-Service S.A. uzyskuje Certyfikat ISO 9001:2000. TS PCB (działający wówczas pod nazwą Zakład Wytwarzania Obwodów Drukowanych) osiąga status największego i najnowocześniejszego w tej branży zakładu w Polsce.

 • 2004 r.

  Intensyfikacja eksportu usług i produktów docierających do nie niemal wszystkich kontynentów na świecie.

 • 2006 r.

  Budowa infrastruktury na ul. Benzynowej dla Centrum Ekologicznego Montażu Podzespołów Elektronicznych TSTRONIC (wcześniej Zakład Montażu Elektronicznego).

 • 2007 r.

  Centrum Ekologicznego Montażu Podzespołów Elektronicznych TSTRONIC rozwija działalność na ul. Benzynowej. Buduje się Grupa Kapitałowa Techno-Service S.A. Jako pierwsza wyodrębnia i usamodzielnia się Nethos Sp. z o.o. (2007)

 • 2009 - 2015 r.

  Usamodzielniają się kolejne spółki z udziałem Techno-Service S.A.:
  Siled Sp. z o.o. (2009 r.),
  APT TS. Sp. z o.o. (2010 r.),
  Manbroker Sp. z o.o.
  TS Finance Solutions Sp. z o.o. (2012 r.),
  Pomorska Platforma Pracy Sp. z o.o.
  T-S HR Sp. z o.o. (2013 r.),
  ZPM TS Sp z o.o. oraz
  Job-Target Sp. z o.o. (2015 r.).

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

Realizacja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR)

Grupa od początku istnienia wspiera inicjatywy akademickie, ponieważ nasza tradycja i działalność jest mocno związana ze środowiskiem studenckim i stamtąd się wywodzi.
Grupa wspiera liczne studenckie koła naukowe, projekty promujące młodych, zdolnych studentów, wydawnictwa, konferencje, sympozja, imprezy sportowo-rekreacyjne i kulturalne, oraz służbę zdrowia. Jest jednym z głównych sponsorów Konkursu Czerwonej Róży na najlepszego studenta i najlepsze studenckie koło naukowe Pomorza. Umożliwia również studentom, jeszcze na etapie nauki, zdobycie profesjonalnego doświadczenia zawodowego poprzez uczestnictwo w pracach realizowanych w firmach Grupy.