W 2017 roku Techno-Service S.A. – spółka dominująca w Grupie Kapitałowej Techno-Service S.A., obchodzi jubileusz  XXV lecia.

 

Z tradycją w nowoczesność
Mamy za sobą sukces 25 lat samodzielnego rozwoju w warunkach gospodarki rynkowej, skutecznie konkurujemy na rynku globalnym. Nasza historia zaczęła się w 1958 r. od powstania Studenckiej Spółdzielni Pracy „Techno-Service”. W trudnym okresie transformacji ustrojowej, w 1992 r. powołana zostaje spółka Techno-Service S.A., która w oparciu o własny kapitał i know – how rozwija wysokospecjalistyczne usługi i produkty ICT. Przeszliśmy długą drogę od produkcji wody sodowej, świec i sprzątania do współczesnego świata nowoczesnych technologii i innowacji.

dobre i polskie

Grupa Techno-Service S.A. jest dzisiaj wyróżniającym się przykładem dynamicznie rozwijających się firm technologicznych. Nasze produkty i usługi skutecznie konkurują na globalnym rynku. Tu na Pomorzu tworzymy miejsca pracy, tu płacimy podatki i dbamy o rozwój regionalny.

„To ludzie, nie zasoby, decydują o sukcesie firmy”

Powyższe motto, sformułowane przez Prezesa Zarządu Jana Mioduskiego obrazuje podstawę sukcesu firmy. Budujemy trwałe i transparentne relacje zarówno z pracownikami jak i z klientami – prowadzimy działalność przy „otwartej kurtynie” zgodnie z filozofią win-win.

Dziękujemy wszystkim pracownikom i partnerom za te wspólne 25 lat.

 

Zarząd Grupy Techno-Service S.A.

L U D Z I E   I   T E C H N O L O G I E   D L A   B I Z N E S U