BADANIA I POMIARY CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ŚRODOWISKU PRACY

BADANIA I POMIARY CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ŚRODOWISKU PRACY

PRACOWNIA OCHRONY ŚRODOWISKA

r. zał. 1982

NASZE SPECJALIZACJE

Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

Badania czystości powietrza w pomieszczeniach

Pomiary emisji hałasu

Badania włókien respirabilnych azbestu

Analiza dostarczonych próbek

Usługi są świadczone w oparciu o specjalistyczne akredytowane laboratorium.
Akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 481

Telefon

58 340 42 25, 340 42 24, 58 341 47 96

E-mail

pracownia@technoservice.com.pl