Author: tssa

  W 2017 roku Techno-Service S.A. - spółka dominująca w Grupie Kapitałowej Techno-Service S.A., obchodzi jubileusz  XXV lecia.   Z tradycją w nowoczesność Mamy za sobą sukces 25 lat samodzielnego rozwoju w warunkach gospodarki rynkowej, skutecznie konkurujemy na rynku globalnym. Nasza historia zaczęła się w 1958 r. od powstania Studenckiej Spółdzielni Pracy „Techno-Service”. W trudnym okresie transformacji ustrojowej, w 1992 r. powołana zostaje spółka Techno-Service S.A., która w oparciu o własny kapitał i know - how rozwija wysokospecjalistyczne usługi i produkty ICT. Przeszliśmy długą drogę...